26 33 33 70   info@muskelcentrum.dk

Sårbehandling med laser LLLT

Af: læge Aage Winther Nielsen.

Kliniske sårproblemer er en følge af abnormitet i epitelcelle nydannelsen, sår kontraktion og kollagen metabolisme. Gennem årene er vores forståelse af disse problemer forbedret, da vi har opdaget vigtigheden af vævsperfusion og nycelledannelse, og rollen om peptid og fibroblast prolifiration, såvel som frigørelse af vævsfaktorer, der skaber den normale helingsproces. I denne proces af biosyntese, er der mange vækstfaktorer, som forstærker helingsprocessen 

En af de udefrakommende vækstfaktorer kan være fotostimulation af vævet med LLLT (Low Level Laser Terapy) behandling. Det er lys i bølgelængde fra 600 til 900 nm, som har en særlig karakteristik.

Laser er en elektromagnetisk stråling - ikke at forveksle med ultralyd. Begge er elektromagnetiske svingninger,men laserlys er ikke-mekanisk, men er af en elektrisk og magnetisk karakter. Antallet af svingninger er 500 000 000 000 000 pr sek. (herz). Lyset har helt andre egenskaber end lyd. Lyset kan forandre kemien i celler og væv, det kan lyd ikke gøre. Lyset fra en laser har specielle egenskaber og skiller sig ud fra almindeligt lampelys. Laserlysets fotoner har de egenskaber, som accelererer celleprolifirationen og sårhelingsprocesserne. Det er opfattelsen, at energien stimulerer de endogene stoffer som flaviner og cytochromer, der er komponenter i cellens respirationskæde.
Den absorberede energi bliver transformeret til frit ilt, som er en kraftfuld ilt, der forstærker respirationskæden og forøger ATP-produktionen i mitrocondrierne. ATP produktionen aktiverer derefter dannelsen af DNA og RNA, som forøger Cacium-ion koncentrationen i cytoplasmaet. Denne proces er nødvendig for at øge celledelingen, således at sårhelingsprocessen kan forløbe.

Dette er den viden, der ligger til grund for LLLT (Low Level Laser Therapy). LLLT´s medvirken i sårhelingen, som også kortfattet kan beskrives, er en forøgelse i gennemblødning, ikke bare mikrocirkulationen, men også ved at åbne blodkarrene, forøgelse af iltningen af vævet, forøgelse af fibroblast ydannelsen, acceleration af den kollagen bindevævssyntese og dannelse af granulations væv, som til sidst medfører nydannelsen af hud. Regenerationen af lymfekar påvirkes ligeledes af LLLT-behandlingen, som resulterer i lymfedrænage. Stimulationen af makrofager modvirker risikoen for sekundær infektion, alt sammen vigtige faktorer i sårhelingen.

Artikel og billeder af Klinikchef Dr. Med. Jette Ingerslev, Geriatrisk afd. Frederiksberg Hospital.

LASER (Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation) er en elektromagnetisk stråling med en stærk koncentreret lysstråle, hvor lysets fotoner blive udsendt i fase. (Coherent). Laserlysets fotoner accelererer celleprolifirationen og helingsprocesserne. Energien stimulerer endogene stoffer som flaviner og cytochromer, der er komponenter i cellernes reproduktionskæde. Noget af den absorberede energi bliver transformeret til ilt.

Laserlysets virkning på kroppen

  1. Antiinflammatorisk virkning: Skyldes, at laserlyset stimulerer de celler, der kontrollerer betændelsesreaktionerne. herved opnås mindsket hævelse, rødme og ømhed.
  2. Nydannelse af kar øges med heraf følgende hurtigere opheling.
  3. Smertehæmmende virkning: Frigørelsen af endorphiner ved stimulering af nervecellerne øger det lokale smerteberedskab. Den antiinflammatoriske påvirkning mindsker afgivelsen af de stoffer, der øger smertereceptorernes følsomhed. Ved specifik stimulation af perifere nerver, øges den smertestillende effekt.
  4. Øget produktion og friøgrelse af kollagen fra fibroplasterne mindsker dannelsen af arvæv.
  5. Generelt øges immunforsvaret, hvilket øger opheling af sår og andre skader.